Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

18. mai 2015 Eldste norske som er påmeldt er Leif Halleland som fyller 73 år i år, mens Rannveig Rikheim er yngste norske med 18 år, som også er aldersgrensen for å delta i Stockholm Marathon. Gjennomsnittsalder for norske menn som skal delta er 44 år, mens gjennomsnittsalder for kvinnene er 40 år.. Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

30. apr 2014 Den norske forfatterforening (DNF) har lagt fram statistikken for dei som har debutert med skjønnlitteratur i 2012 og 2013. I 2013 var det flest kvinner som debuterte, med ein gjennomsnittsalder på 35,5 år. Forfattar Eline Lund Fjæren debuterte då ho var 19 år med boka «Ung jente, voksen mann». Ho tykkjer . Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

7. apr 2011 Stabile norske fødselstall. Oslo (NTB): Det ble født 61.400 barn i Norge Tallet for menn er lavere enn for kvinner. Det skyldes blant annet den store arbeidsinnvandringen av menn i de fruktbare aldersgruppene, ifølge SSB. Gjennomsnittsalderen ved første fødsel var 28,2 år for kvinner og 30,8 år for menn.. Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn

Gjennomsnittsalder på norske menn