Sukkade

Sukkade

2175-2176 (Tysk-norsk ordbok) - Project Runeberg. Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

. Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

. Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

11. mar 2012 33 Og han tok honom avſides fraa Folket og ſtakk ſine Fingrar i hans Øyro, og han ſputtade og tok paa hans Tunga, 34 og han ſaag upp mot Himmelen, ſukkade og ſagde til honom: „Effata!“ det er: opna deg. 35 Og med det ſame opnadeſt hans Øyro og hans Tungeband losnade og han talade greidt.. Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

. Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

. Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade

Sukkade